Razkužilo

Razkuževanje

Redno razkuževanje je sestavni del preventivnih ukrepov za zaščito pred boleznimi.

Spoznanje, da je treba zdrave ljudi oziroma živali ločevati od bolnih in da se bolezni lahko širijo po zraku, s hrano, vodo in umazanijo, je privedlo do razvoja in uvedbe razkuževanja (dezinfekcije) kot osnovnega ukrepa za zaščito ljudi in živali pred boleznimi. Gre za postopek zmanjševanja števila mikroorganizmov na raven, ki ni nevarna za zdravje.

Razkuževanje

V bivalnem in delovnem okolju obstajajo različni dejavniki, ki lahko vplivajo na kakovost našega življenja. Mikroorganizmi namreč živijo v zemlji, zraku, vodi, hrani, živalih, rastlinah in ljudeh. Vpliv nekaterih je ugoden (npr. probiotikov), izpostavitev škodljivim mikroorganizmom pa lahko povzroči različne bolezni.

Zato so za zagotavljanje kakovosti življenja ključnega pomena dobre higienske navade in visoka higienska raven.

To je pomembno tudi pri reji domačih živali. Brez stalne skrbi za visoko raven higiene ne moremo dosegati dobičkonosne proizvodnje, delovno okolje je slabo, živali pa so izpostavljene nevarnim mikroorganizmom.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto