Razkužilo
Ecocid® S

Ali Ecocid® S deluje na novi koronavirus?

Dokazano je, da 1-% raztopina Ecocida® S koronavirus SARS-CoV-2 uniči že v 10 sekundah. Testiranje je bilo opravljeno na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ecocid® S je v umazanih pogojih virus uničil v 30 sekundah. Učinkovit je bil tudi pri zelo nizkih temperaturah (4 °C). Podrobnejši rezultati testiranja so v tabeli.

Tabela: Ecocid S koronavirus SARS-CoV 2 uniči že v 10 sekundah
Uničenje virusa SARS-CoV-2 po razkuževanju z 1-% raztopino Ecocida S (rezultati testiranja)

Vir: Testiranje virucidnosti učinkovine Ecocid S. Poročilo testiranja virucidnosti učinkovine po preskusnih metodah in zahtevah, ki jih določa standard SIST EN 14476:2013+A2:2019. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto