Razkužilo
Ecocid® S

Ecocid® S – Dokazano učinkovita rešitev za zaščito pred ptičjo gripo

Ptičja gripa ali aviarna influenca (AI) je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzročajo virusi gripe tipa A. Pri pticah se lahko pojavi v dveh oblikah – kot zelo patogena ptičja gripa (HPAI) ali kot manj patogena ptičja gripa (LPAI). Perutnina se največkrat okuži prek stika z okuženimi vodnimi pticami ali drugo okuženo perutnino in prek stika z okuženimi površinami, orodjem, opremo, prevoznimi sredstvi ipd.

Virus gripe tipa A

Za preprečevanje vnosa ptičje gripe v rejo je zelo pomembno dosledno in poostreno izvajanje biovarnostnih ukrepov.

  • Preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do perutnine.
  • Nastanitev perutnine v zaprtih ali ograjenih prostorih.
  • Preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino.
  • Omejitev obiskov ljudi v prostorih, kjer je perutnina, in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (npr. namestitev razkuževalnih barier, redno razkuževanje prostorov, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok).
  • Uporaba opreme za enkratno uporabo ter čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino.

Poleg pravilnega postopka razkuževanja je zelo pomembno tudi primerno razkužilo. Pri izbiri upoštevajte vsa pomembna merila. Poleg tega, da dokazano uniči virus ptičje gripe, mora učinkovito delovati na širok spekter drugih patogenih mikroorganizmov, ki povzročajo obolenja pri perutnini. Upoštevajte tudi možnost vsestranske uporabe razkužila ter njegovo neškodljivost za okolje, živali in uporabnika.

Farm poultry outside

Z Ecocidom® S lahko razkužujete vse površine in opremo v hlevih. Primeren je za končno razkuževanje površin, pripravo razkuževalnih barier za vozila in obutev, čiščenje in razkuževanje opreme, razkuževanje sistemov za pitno vodo za napajanje živali ter tudi za razkuževanje zraka.

Z neodvisnim testiranjem smo dokazali, da Ecocid® S že v koncentraciji 1 : 320* učinkovito uniči zelo virulenten sev ptičje gripe (HPAI). Testiranje je bilo opravljeno na dveh podtipih HPAI, eden je bil uporabljen na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, drugi pa na univerzi v Giessnu v Nemčiji. V obeh primerih smo dokazali učinkovitost Ecocida® S v zahtevnejših pogojih (organsko onesnaženje), in sicer v 30 minutah.

Ecocid S je na seznamu odobrenih biocidov v Sloveniji, odobrila sta ga tudi Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje Združenega kraljestva (DEFRA) in Nemško združenje veterinarjev (DVG). V več kot 30 državah po vsem svetu je vključen v programe preprečevanja širjenja nevarnih kužnih bolezni.

* V farmskih pogojih je treba upoštevati prisotnost večjih organskih nečistoč in drugih potencialno patogenih mikroorganizmov. Zato priporočamo uporabo Ecocida® S v skladu z navodili za uporabo (v koncentraciji 1 : 100 za končno razkuževanje površin).

Vir:

  1. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. https://www.gov.si/teme/aviarna-influenca/

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto